Výsledky vyhledávání

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V naší společnosti Realist Prague s.r.o. (dále „Společnost“) se snažíme zajistit co nejvyšší standardy ochrany. Níže se mimo jiné dočtete, jakým způsobem Vaše osobní údaje získané prostřednictvím naší činnosti shromažďujeme a zpracováváme.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správcem Vašich osobních údajů jsme my, společnost Realist Prague s.r.o., IČO: 05933871, se sídlem Gorazdova 1995/11, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 273304.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá dále popsaná práva spojená s osobními údaji.

KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Kdy Vaše osobní údaje získáváme:

 • při uzavření smlouvy o zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti;
 • při plnění smlouvy;
 • pokud nás kontaktujete.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

Při uzavření smlouvy o zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • e-mail;
 • datum narození.

Tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a plnit z ní vyplývající práva a povinnosti. Bez těchto údajů bychom s Vámi nebyli schopni smlouvu uzavřít a poskytovat Vám naše služby.

Při plnění smlouvy zpracováváme veškeré údaje nezbytné k tomu, abychom Vám mohli naše služby řádně poskytovat. Rozsah těchto údajů závisí na konkrétní službě a vyplývá ze smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Může jít například o údaje o nemovitosti, kterou pro Vás zprostředkováváme.

Pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách nebo prostřednictvím našich sociálních sítí, zpracováváme obsah Vašeho dotazu, abychom věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo, a mohli Vám odpovědět.

JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Možnosti jsou typicky celkem čtyři:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli;
 • se zpracováním jste souhlasili;
 • na zpracování máme tzv. oprávněný zájem;
 • zpracování nám ukládá zákon.

Naše služby se snažíme neustále zlepšovat. Zároveň budeme rádi s Vámi udržovat přátelské vztahy. Proto si uchováme Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, abychom se Vám mohli zeptat, jak jste s našimi službami spokojení. Dále Vás můžeme informovat o novinkách v naší nabídce a dalších akcích a službách souvisejících s koupí, prodejem či pronájmem nemovitostí. Tyto informace Vám předáváme na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. Při každém telefonátu nebo v každém e-mailu nás samozřejmě můžete požádat, abychom Vám už nevolali a nepsali. Případně můžete naše telefonáty a zasílání takových zpráv dopředu odmítnout e-mailem zaslaným na adresu info@flatels.com

Pokud s tím budete souhlasit, můžeme si uchovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail také pro další účely, než je uvedeno výše. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

KDO NÁM POMÁHÁ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

Některé osobní údaje za nás zpracovávají naši zpracovatelé (například účetní či marketingová agentura).

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni je uchovávat podle právních předpisů.

Pokud máme některé osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Takové osobní údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.

Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo smažeme. Po tyto doby je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. Za poskytování služeb totiž neseme odpovědnost.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, jižaktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.
 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jinýdůvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.
 • Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  – pokud popřete přesnost osobních údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  – pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  – pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  – pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojověčitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souasit.
 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti.

Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad, můžete nám napsat na e-mail info@flatels.com nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto zásad ochrany soukromí.

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto zásady jsme vydali dne 2.4.2024

Porovnejte nabídky

Děkujeme za registraci.
Zašleme vám odkaz na webinář.
Přidejte si datum do svého kalendáře.