Výsledky vyhledávání

Jak funguje kalendář využití nemovitostí?

Odesláno admin na 14/04/2024
0

Jak funguje kalendář využití nemovitostí ve Flatels Fractional?

Jednou z klíčových výhod investice do podílu na nemovitosti s Flatels Fractional je flexibilita při plánování jejího využití. Nemusíte se vázat na pevně stanovené týdny jako u běžného časového spoluvlastnictví. Namísto toho u nás funguje inovativní bodový systém, který férovým způsobem zohledňuje rozdílnou atraktivitu jednotlivých období v roce.

Hodnota dne v bodech

Základem našeho kalendáře je přidělení bodové hodnoty každému dni v roce. Nejvyšší počet bodů mají dny v hlavní sezóně, kdy je o nemovitost největší zájem. Naopak mimo sezónu je počet bodů na den nižší. Body zároveň odrážejí tržní hodnotu dne v eurech, takže systém je transparentní a snadno pochopitelný.

Příklad: Na Sicílii může srpnový den s krásným počasím a prázdninami v plném proudu mít hodnotu 100 bodů (odpovídá např. 100 EUR za noc). Naproti tomu lednový den mimo sezónu bude ohodnocen třeba 45 body.

Bodové konto spoluvlastníka

Nákupem konkrétního podílu na nemovitosti, např. 1/8, získáváte nárok na 1/8 z celkového součtu bodů na kalendářní rok. Tyto body se vám přičtou do vašeho osobního bodového konta v našem rezervačním systému.

Příklad: Pokud celková roční hodnota nemovitosti je 40 000 bodů, majitel 1/8 má k dispozici 5 000 bodů, majitel 1/4 pak 10 000 bodů atd.

Rezervace pobytů

Když se rozhodnete využít svůj druhý domov, jednoduše si v rezervačním systému zarezervujete vámi zvolené dny. Od vašeho bodového konta se odečte příslušný počet bodů podle aktuální hodnoty daných dní. Takto můžete libovolně kombinovat pobyty v různých obdobích roku až do vyčerpání vašich bodů.

Příklad: S kontem 5 000 bodů si můžete dopřát třeba 10 dní v hlavní letní sezoně (á 100 bodů = 1000 bodů), dalších 10 dní na jaře či na podzim (á 75 bodů = 750 bodů) a k tomu několik prodloužených víkendů v zimě (á 180 bodů = 720 bodů). Fantazii se meze nekladou a je jen na vás, jak se svými body naložíte.

Klíčové výhody bodového kalendáře

 • Vysoká flexibilita při plánování pobytů
 • Férové zohlednění rozdílné hodnoty sezón
 • Transparentní a srozumitelné ocenění dní
 • Snadné rezervace přes online systém
 • Možnost kombinovat pobyty v různých obdobích roku

Detailní vysvětlení fungování kalendáře Flatels Fractional

Náš inovativní systém sdílení nemovitostí Flatels Fractional je navržen tak, aby poskytoval spoluvlastníkům maximální flexibilitu při plánování pobytů a zároveň zajistil férové a vyvážené čerpání bodů v průběhu let. Klíčem k tomu je náš unikátní rotační systém výběru dnů, který si v tomto článku představíme dopodrobna.

Otevření kalendáře

Kalendář našich nemovitostí se otevírá vždy na 2 roky dopředu. Konkrétně každý rok v listopadu zpřístupníme rezervace na celý následující kalendářní rok. Pokud tedy například v listopadu 2025 otevřeme kalendář, bude možné si vybírat dny na celý rok 2027.

Díky tomu mají spoluvlastníci dostatek času na plánování svých pobytů s předstihem a mohou si zarezervovat ty nejvhodnější termíny.

Rotační systém výběru pro 8 podílů

Abychom zajistili spravedlivý přístup všech spoluvlastníků k žádaným termínům, vyvinuli jsme chytrý rotační systém výběru pro 8 podílů. Tento systém funguje ve dvou kolech, přičemž v každém kole si spoluvlastníci vybírají 50 % svých bodů. Celý proces se opakuje v osmiletém cyklu, během kterého se každý spoluvlastník vystřídá ve všech možných pozicích pro výběr. Zde je detailní rozpis:

V prvním kole výběru si každý spoluvlastník podle přiděleného pořadí vybere 50 % svých bodů. Poté, co si poslední spoluvlastník vybere své body, začíná druhé kolo výběru, tentokrát v obráceném pořadí. V druhém kole si každý spoluvlastník vybere zbývajících 50 % svých bodů.

Rok 1
První kolo výběru: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Druhé kolo výběru: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Rok 2
První kolo výběru: 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1
Druhé kolo výběru: 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5, 4

Rok 3
První kolo výběru: 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5
Druhé kolo výběru: 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6

Rok 4
První kolo výběru: 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Druhé kolo výběru: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8

Rok 5
První kolo výběru: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1
Druhé kolo výběru: 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

Rok 6
První kolo výběru: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4
Druhé kolo výběru: 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5

Rok 7
První kolo výběru: 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Druhé kolo výběru: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7

Rok 8
První kolo výběru: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Cyklus se opakuje, každý se vrací na svou původní pozici jako v roce 1.)
Druhé kolo výběru: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Tento osmiletý plán zajistí, že každý spoluvlastník bude mít příležitost vybírat v každém možném pořadí ve dvou kolech výběru. Je to vyvážený způsob, jak zajistit spravedlivé rozdělení atraktivních dnů s ohledem na bodový systém. Po osmém roce se cyklus opakuje od začátku.

Úpravy rezervací po skončení kol výběru

Po dokončení obou kol výběru mají spoluvlastníci stále možnost upravovat své rezervace, a to až do 3 měsíců před konkrétním dnem. Během tohoto období můžete libovolně přidávat nebo odebírat dny podle svých aktuálních preferencí a možností, samozřejmě v rámci disponibilních bodů na vašem kontě.

Příklad: Pokud jste si během kol výběru zarezervovali 14 dní v červenci, ale později zjistíte, že byste raději jeli na podzim, můžete své červencové dny uvolnit a místo nich si vybrat třeba týden v září a týden v říjnu (za předpokladu, že máte dostatek bodů).

Tři měsíce před datem se kalendář otevírá pro krátkodobé pronájmy třetím stranám. Pokud tedy například 15. dubna otevíráme 15. červenec pro externí pronájmy, všechny nevyužité dny v tomto termínu mohou být nabídnuty zájemcům mimo okruh spoluvlastníků.

I po otevření pro externí pronájmy si ale spoluvlastníci mohou stále rezervovat volné dny, pokud mají k dispozici body. Musí však počítat s tím, že některé dny již mohou být obsazené návštěvníky z řad veřejnosti.

Rozdělení zisků z nevyužitých dnů

Abyste maximalizovali užitek ze svého podílu, doporučujeme rezervovat pouze ty dny, které opravdu plánujete využít. Volné dny budou nabídnuty k pronájmu třetím stranám, čímž se generují dodatečné příjmy.

Na konci každého kalendářního roku spočítáme rozdíl mezi body, které jste nevyužili, a výdělkem z pronájmů těchto dnů. Tento výnos se pak spravedlivě rozdělí mezi spoluvlastníky podle počtu jejich nevyužitých bodů.

Příklad: Pokud jste v daném roce nevyužili 1000 bodů a celkový výdělek z pronájmu všech nevyužitých dnů činil 10 000 EUR, připadne vám 10% z této částky, tedy 1 000 EUR.

Před výplatou je samozřejmě nutné výnos zdanit podle pravidel země, kde se nemovitost nachází. O všechny tyto administrativní záležitosti se postaráme my, vy jen obdržíte čistý zisk odpovídající vašemu podílu.

Výplatu lze realizovat převodem na váš bankovní účet, nebo si můžete zisk ponechat jako kredit a využít jej na úhradu budoucích pobytů či jiných služeb spojených s nemovitostí.

Klíčové výhody rotačního kalendáře

 • Férové rozdělení atraktivních termínů mezi spoluvlastníky
 • Možnost plánovat pobyty s dostatečným předstihem
 • Transparentní a snadno pochopitelná pravidla
 • Vyvážené podmínky pro všechny z dlouhodobého pohledu díky osmiletému cyklu rotace
 • Flexibilita při úpravách rezervací po skončení kol výběru
 • Dodatečné příjmy z pronájmu nevyužitých dnů, spravedlivě dělené podle podílů
 • Jednoduchý online rezervační systém

Věříme, že kombinace jasně strukturovaných kol výběru, následné flexibility při úpravách rezervací a možnosti generovat pasivní příjem z nevyužitých dnů vytváří optimální systém, který vám zajistí maximální užitek z vašeho spoluvlastnictví rekreační nemovitosti. Pokud máte jakékoli další otázky ohledně fungování kalendáře, neváhejte se obrátit na náš tým.

 • Flatels Agent Photo
  Flatels
  Zástupce společnosti
 • Blog

Porovnejte nabídky

Děkujeme za registraci.
Zašleme vám odkaz na webinář.
Přidejte si datum do svého kalendáře.